Justyna Nowak

Po prostu porządna badaczka jakościowo-ilościowa. 

Najbardziej lubi, kiedy uda się przejść: od Pani Marty, która zawsze wpłaca swój utarg do wpłatomatu na ul. Sienkiewicza, bo obok jest piekarnia „Mączka” z jej ulubionymi bułkami, do strategicznej mapy rozmieszczenia wpłatomatów w województwie podkarpackim. Od jakościowego szczegółu do ilościowego ogółu. Doświadczenie zdobywała i zdobywa w dużych agencjach badawczych, małych agencjach badawczych, NGOsach i instytutach. 

Zawsze wielce zdziwiona, że ktoś nie wie, gdzie jest Biecz, w którym mieszka. Jedna z trzech „topolek”, czyli współzałożycielka fundacji ToPole, gdzie działalność badawcza łączy się z aktywnością arborystyczną edukacyjną i strażniczą na rzecz ochrony krajobrazu, szczególnie tego z drzewami.