Agata Piotrowska

Koordynatorka. Czuwa nad sprawnym przebiegiem realizacji projektu od wyceny, zaplanowania badania, ustalenia parametrów badawczych i narzędzi rekrutacyjnych, po zorganizowanie pracy rekruterów i koordynatorów terenowych, i monitorowanie prawidłowego przebiegu wywiadów i grup badawczych. Specjalizuje się w pracy na bazach klienta.